(điều chỉnh, bổ sung) Dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (phần hạ áp)

Kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh, bổ sung) Dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (phần hạ áp), dự án nhóm B, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu:3336/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu:Số 1950/QĐ-UBND
Ngày ban hành:06/11/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Điện
Nguồn vốn:WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 317.691.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh, bổ sung) Dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (phần hạ áp) (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 11b-HAQN – Gói thầu số 11b-HAQN (Phần khối lượng còn lại của gói thầu 11-HAQN): Xây lắp phần khối lượng còn lại của đường dây hạ áp xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành.
 • 2.021.046.848 (VND)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnngày 20/03/2009Theo đơn giá 120 ngày
  Gói thầu số 41-HAQNGói thầu số 41-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa.
 • 3.503.431.506 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnngày 20/03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  Gói thầu số 42-HAQNGói thầu số 42-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa.
 • 5.722.804.257 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnngày 20/03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  Gói thầu số 43-HAQNGói thầu số 43-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa.
 • 4.691.118.947 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnngày 20/03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  Gói thầu số 44-HAQNGói thầu số 44-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa.
 • 5.734.990.493 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnngày 20/03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  Gói thầu số 46-HAQNGói thầu số 46-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa.
 • 3.790.298.553 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnngày 20/03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  Gói thầu số 47-HAQNGói thầu số 47-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa.
 • 7.329.323.170 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnngày 20/03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:26
  Ngày xuất bản03/02/2009