Mời thầu: Cung cấp Máy biến áp lực và Máy biến áp tự dùng, Cung cấp Vật tư thiết bị trọn bộ phần trạm biến áp và thiết bị SCADA (trừ máy biến áp), Cung cấp Cách điện, dây dẫn, phụ kiện và thiết bị thông tin quang

Dự án nâng cao hiệu suất hệ thống điện, cổ phần hóa và năng lượng tái tạo (SEIERP) và dự định sử dụng một phần tiền từ tín dụng này để thanh toán cho các hợp đồng cung cấp VTTB cho công trình trạm biến áp 110 kV Ðồng Lâm và nhánh rẽ. Dự án SEIER – Tín dụng IDA số: 3680 VN

Dự án SEIER – Tín dụng IDA số: 3680 VN

Nước CHXHCN Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển quốc tế để thực hiện Dự án nâng cao hiệu suất hệ thống điện, cổ phần hóa và năng lượng tái tạo (SEIERP) và dự định sử dụng một phần tiền từ tín dụng này để thanh toán cho các hợp đồng cung cấp VTTB cho công trình trạm biến áp 110 kV Ðồng Lâm và nhánh rẽ.

Công ty Ðiện lực 3 thuộc Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam nay mời thầu niêm phong từ các nhà thầu hợp lệ để tham gia cung cấp VTTB cho các gói thầu sau của công trình nói trên:

– Gói thầu PC3-SEIER-DLam-G01: Cung cấp Máy biến áp lực và Máy biến áp tự dùng.

– Gói thầu PC3-SEIER-DLam-G02: Cung cấp Vật tư thiết bị trọn bộ phần trạm biến áp và thiết bị SCADA (trừ máy biến áp).

– Gói thầu PC3-SEIER-DLam-G03: Cung cấp Cách điện, dây dẫn, phụ kiện và thiết bị thông tin quang.

Việc đấu thầu sẽ được tiến hành theo thủ tục đấu thầu cạnh tranh quốc tế  được nêu rõ trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm theo các khoản vay IBRD và Tín dụng IDA, và công khai cho tất cả các nhà thầu từ các nước hợp lệ được định nghĩa trong hướng dẫn.

Từ ngày 21-11-2008, các nhà thầu quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin, xem và mua Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Anh được phát hành cho từng gói thầu tại địa chỉ dưới đây khi xuất trình đơn đăng ký đồng thời thanh toán một khoản phí không hoàn lại như sau vào tài khoản của Công ty Ðiện lực 3 tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Ðà Nẵng, 140 Lê Lợi, Ðà Nẵng số: 0041370012061 (USD) hoặc 0041.000.000.800 (VNÐ):

– Gói thầu PC3-SEIER-DLam-G01: 2.400.000 đ hoặc 150 USD.

– Gói thầu PC3-SEIER-DLam-G02: 3.200.000 đ hoặc 200 USD.

– Gói thầu PC3-SEIER-DLam-G03: 1.600.000 đ hoặc 100 USD.

Hồ sơ có thể được gửi bằng

đường bưu điện khi nhà thầu thanh toán thêm cước phí phát chuyển nhanh là

75 USD (nước ngoài) hoặc 100.000 đồng (trong nước).

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Công ty Ðiện lực 3 chậm nhất vào 8 giờ 30 phút ngày 12-1-2009. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 12-1-2009 dưới sự hiện diện của đại diện các nhà thầu quan tâm tại:

Công ty Ðiện lực 3 – Phòng Ðối ngoại

393 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng, Việt Nam

Ðiện thoại: 84 511 2210377 / 2210520; Fax: 84 511 3625071.