Gói thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây – Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây

Gói thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây

2009-04-07
Quý I năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 28.084.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây