Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng+LĐTB – Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng+LĐTB – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

2009-03-03
Quý II năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 143.503.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành