Gói thầu số 4: Chi phí quản lý dự án – Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

Gói thầu số 4: Chi phí quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

2009-03-04
Quý I năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 204.092.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành