Gói thầu số 5: Chi phí kiểm toán – Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

Gói thầu số 5: Chi phí kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

2009-03-05
Quý IV năm 2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 57.655.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành