Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm – Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

2009-03-06
Quý I năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 8.888.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành