Dự án đầu tư phục vụ bố trí sắp xếp dân cư vùng thien tai và vùng đặc biệt khó khăn tây kênh lộ mới

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư phục vụ bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn tây kênh lộ mới

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu:329/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dan tỉnh Tièn Giang
Số hiệu:230/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Phát triển nông thôn
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 43847600000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư phục vụ bố trí sắp xếp dân cư vùng thien tai và vùng đặc biệt khó khăn tây kênh lộ mới (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1Nâng cấp đê kết hợp GTNT Thạnh Hoà 1
 • 1102783615 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnPhát hành HSMT kể từ ngày 20/2/2009 đến ngày 02/3/2009, Đóng và mở thầu vào lúc 14 giờ ngày 02/3/2009Theo đơn giá 120 ngày
  Gói số 2Nạo vét kênh ngang 2; Nạo vét kênh Ranh Phú Cường; Nạo vét kênh Cái Đôi
 • 975229980 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnPhát hành HSMT kể từ ngày 20/2/2009 đến ngày 02/3/2009. Đóng và mở thầu vào lúc 14 giờ, ngày 02/3/2009Theo đơn giá 120 ngày
  Gói số 3Nạo vét kênh ngang 4; Nạo vét kênh 1000 (đoạn từ kênh Rặp Rằn Núi đến kênh Tây); Nạo vét kênh 1000 (đoạn từ kênh 21 đến kênh Cái Đôi)
 • 960259563 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnPhát hành HSMT kể từ ngày 20/2/2009 đến ngày 02/3/2009, Đóng và mở thầu vào lúc 14 giờ ngày 02/3/2009Theo đơn giá 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:25
  Ngày xuất bản04/02/2009