Phê duyệt điều chỉnh KHĐT dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Nghệ An

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh KHĐT dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Nghệ An, Dự án nhóm B, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Số hiệu:5813/QĐ.UBND-CN
Ngày ban hành:23/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Số hiệu:3176/QĐ.UBND-CN
Ngày ban hành:25/07/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Điện
Nguồn vốn:WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 196.889.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh KHĐT dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Nghệ An (28 gói thầu)


  Quyết định này điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đấu thầu của dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Công văn số 4909/UBND-CN ngày 03/8/2007
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  NA-CA-01Mua dây, cáp điện đợt 1 cho 6 huyện ( 25 xã )
 • 16.592.300.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Quốc tế, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 12 tuần
  NÂ-ME-01Mua sắm công tơ đợt 1 cho 6 huyện (25 xã)
 • 3.648.500.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 12 tuần
  NA-CA-02Mua dây, cáp điện đợt 2 ( 23 xã )
 • 13.982.100.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyểnTháng 2/2009 – Tháng 4/2009Theo đơn giá 12 tuần
  NA-ME-02Mua sắm công tơ đợt 2 (23 xã)
 • 2.334.600.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyểnTháng 2/2009 – Tháng 4/2009Theo đơn giá 12 tuần
  NA-XL-12Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Công Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An
 • 3.544.100.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-13Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Thanh Nho&Thanh Lĩnh – Huyện Thanh Chương – Nghệ An
 • 4.471.800.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-14Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Cát văn – Huyện Thanh Chương – Nghệ An
 • 3.636.100.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-15Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Thanh Mai – Huyện Thanh Chương – Nghệ An
 • 3.003.800.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-17Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Đức Sơn – Huyện Anh Sơn – Nghệ An
 • 4.402.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-18Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Nghĩa Trung&Nghĩa Mỹ – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An
 • 4.413.800.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-19Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Hưng Nhân&Hưng Mỹ – Huyện Hưng Nguyên – Nghệ An
 • 2.728.400.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-20Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Hưng Tây – Huyện Hưng Nguyên – Nghệ An
 • 3.826.700.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-21Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Hưng Trung – Huyện Hưng Nguyên – Nghệ An
 • 4.761.500.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-22Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Hưng Lĩnh&Nam Cường – Huyện Hưng Nguyên&Nam Đàn – Nghệ An
 • 3.650.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-23Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Hưng Thịnh – Huyện Hưng Nguyên – Nghệ An
 • 3.612.200.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-24Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Diễn Yên – Huyện Diễn Châu – Nghệ An
 • 3.745.400.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-25Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Diễn Bích – Huyện Diễn Châu – Nghệ An
 • 3.104.300.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-26Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Diễn Tân&Diễn Hoàng – Huyện Diễn Châu – Nghệ An
 • 4.343.900.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-27Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Diễn Lâm – Huyện Diễn Châu – Nghệ An
 • 3.256.100.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-28Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Nghi Kiều – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An
 • 3.721.200.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-29Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Nghi Mỹ&Nghi Thạch – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An
 • 3.104.200.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-30Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Nghi Liên – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An
 • 2.588.400.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-31Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Phúc Thọ – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An
 • 2.966.400.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-32Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Nghi Hợp – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An
 • 2.130.600.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-33Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Nghi Hoa – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An
 • 2.401.900.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-34Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Nghi Lâm – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An
 • 2.599.800.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-35Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Nghĩa Đồng – Huyện Tân Kỳ – Nghệ An
 • 3.239.700.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-36Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Châu Tiến&Châu Hạnh – Huyện Quỳ Châu – Nghệ An
 • 3.400.300.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnĐã đấu thầuTheo đơn giá 6 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:26
  Ngày xuất bản03/02/2009