Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Khoa Sư phạm Trường đại học Tây Nguyên năm 2008.

Tên bên mời thầu: Trường đại học Tây Nguyên. Tên dự án: Ðầu tư trang thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Khoa Sư phạm Trường đại học Tây Nguyên năm 2008. Nguồn vốn: Từ ngân sách Nhà nước cấp chi thường xuyên và nguồn thu hợp pháp của trường.

Tên bên mời thầu: Trường đại học Tây Nguyên

Ðịa chỉ: 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Ðác Lắc.

Ðiện thoại: 0500.3825185;

Fax: 0500.3825184

Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Khoa Sư phạm Trường đại học Tây Nguyên năm 2008.

Tên dự án: Ðầu tư trang thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Khoa Sư phạm Trường đại học Tây Nguyên năm 2008.

Nguồn vốn: Từ ngân sách Nhà nước cấp chi thường xuyên và nguồn thu hợp pháp của trường.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Bán HSMT từ 8 giờ ngày 21-11 đến trước 9 giờ ngày 8-12-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT: Phòng Quản trị – Thiết bị, Trường đại học Tây Nguyên, địa chỉ: 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Ðác Lắc. Ðiện thoại: 0500.3825185; Fax: 0500.3825184.

Giá bán một bộ HSMT: 500.000 đ (năm trăm nghìn đồng).

Ðịa chỉ tiếp nhận HSDT: Phòng Quản trị – Thiết bị, Trường đại học Tây Nguyên.

Ðóng thầu: 9 giờ ngày 8-12-2008.

Bảo đảm dự thầu: Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo một bảo đảm dự thầu với giá trị là: 4.000.000 đ (bốn triệu đồng); bằng hình thức bảo lãnh của Ngân hàng và được chuyển đến Trường đại học Tây Nguyên chậm nhất trước 9 giờ ngày 8-12-2008.