Hoãn thầu: Lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát

Từ ngày 31-10 đến ngày 3-11-2008, Ban Quản lý Chương trình SemLa Bình Ðịnh đã đăng thông báo mời thầu 2 dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, lồng ghép với yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Từ ngày 31-10 đến ngày 3-11-2008, Ban Quản lý Chương trình SemLa Bình Ðịnh đã đăng thông báo mời thầu 2 dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, lồng ghép với yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Do có sự thay đổi về yêu cầu kỹ thuật của 2 dự án nên Ban Quản lý Chương trình SemLa Bình Ðịnh xin thông báo hoãn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian đóng thầu, thời gian mở thầu của 2 dự án trên, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.