Dự án đóng mới 01 xà lan cấp nước ngọt tự hành trọng tải 350 tấn

Kế hoạch đấu thầu: Dự án đóng mới 01 xà lan cấp nước ngọt tự hành trọng tải 350 tấn, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển Việt Nam
Số hiệu: 52/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 15/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải biển Việt Nam
Số hiệu: 54/QĐ-TGĐ
Ngày ban hành: 16/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.992.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án đóng mới 01 xà lan cấp nước ngọt tự hành trọng tải 350 tấn (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Dự án đóng mới 01 xà lan cấp nước ngọt tự hành trọng tải 350 tấn
 • 2.992.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ 03/02/2009 đến 18/02/2009Trọn gói Dự kiến 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 26
  Ngày xuất bản 03/02/2009