Dự án đóng mới 01 xà lan cấp nước ngọt tự hành trọng tải 350 tấn

Kế hoạch đấu thầu: Dự án đóng mới 01 xà lan cấp nước ngọt tự hành trọng tải 350 tấn, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển Việt Nam
Số hiệu:52/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành:15/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải biển Việt Nam
Số hiệu:54/QĐ-TGĐ
Ngày ban hành:16/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.992.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án đóng mới 01 xà lan cấp nước ngọt tự hành trọng tải 350 tấn (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Dự án đóng mới 01 xà lan cấp nước ngọt tự hành trọng tải 350 tấn
 • 2.992.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnTừ 03/02/2009 đến 18/02/2009Trọn gói Dự kiến 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:26
  Ngày xuất bản03/02/2009