Gói thầu: Xây dựng công trình Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (Hạng mục: Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân thôn Bình Sơn, xã Văn Tiến)

Gói thầu: Xây dựng công trình Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (Hạng mục: Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân thôn Bình Sơn, xã Văn Tiến)

04
Quý I năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 2592281664 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân Khu công nghiệp thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái