Gói thầu: Kè chống sạt lở bờ sông Chợ Lách, đọan ấp Bình An, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách

Kế hoạch đấu thầu: gói thầu: Kè chống sạt lở bờ sông Chợ Lách, đọan ấp Bình An, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, dự án nhóm C, ngành Thuỷ lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 501/QD-UBND
Ngày ban hành: 18/03/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 160/UBND-TMXDCB
Ngày ban hành: 15/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 10204771670(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: gói thầu: Kè chống sạt lở bờ sông Chợ Lách, đọan ấp Bình An, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Kè chống sạt lở bờ sông Chợ Lách, đọan ấp Bình An, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách
 • 7.762.829.078 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 14 giờ, ngày 09 tháng 03 năm 2009Theo đơn giá 360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 25
  Ngày xuất bản 04/02/2009