Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp và thiết bị

Kế hoạch đấu thầu: Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp và thiết bị, Dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 5343/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/03/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 5343/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 47.196.254.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp và thiết bị (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  10 Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp và thiết bị
 • 77.528.193 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I,II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  12 Phần xây lắp
 • 35.297.865.776 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II, III năm 2009Theo đơn giá 14 tháng
  13 Phần thiết bị
 • 4.204.226.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2010Trọn gói 03 tháng
  14 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị
 • 714.332.183 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009 Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  15 Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình
 • 240.986.027 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009 Theo đơn giá 17 tháng
  16 Chi phí bảo hiểm công trình
 • 87.725.402 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009 Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  17 Chi phí kiểm toán
 • 131.782.122 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 2 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 26
  Ngày xuất bản 05/02/2009