Điện lực ĐakLak mua sắm Phụ kiện đường dây phục vụ công tác SCTX năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Điện lực ĐakLak mua sắm Phụ kiện đường dây phục vụ công tác SCTX năm 2009, dự án nhóm C, ngành điện lực.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Điện lực ĐakLak
Số hiệu:454/QĐ-ĐLĐL-P6
Ngày ban hành:04/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam ,
Tổng mức đầu tư:
 • 966.000.000(VND)
 • 1.627.614.000(VND)
 • 541.500.000(VND)
 • 670.600.000(VND)
 • 10.28.720.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điện lực ĐakLak mua sắm Phụ kiện đường dây phục vụ công tác SCTX năm 2009 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  05-SCTXCung cấp phụ kiện đường dây
 • 1.028.720.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnTừ tháng 02 đến tháng 3 năm 2009Theo đơn giá Trong năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:27
  Ngày xuất bản06/02/2009