Điện lực ĐakLak mua sắm Chống sét van, FCO, Dao cách ly phục vụ công tác SCTX năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Điện lực ĐakLak mua sắm Chống sét van, FCO, Dao cách ly phục vụ công tác SCTX năm 2009, dự án nhóm C, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Điện lực ĐakLak
Số hiệu: 452/QĐ-ĐLĐL-P6
Ngày ban hành: 04/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam ,
Tổng mức đầu tư:
 • 966.000.000(VND)
 • 1.627.614.000(VND)
 • 541.500.000(VND)
 • 670.600.000(VND)
 • 10.28.720.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điện lực ĐakLak mua sắm Chống sét van, FCO, Dao cách ly phục vụ công tác SCTX năm 2009 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  03-SCTX Cung cấp Chống sét van, FCO, dao cách ly
 • 541.500.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 02 đến tháng 3 năm 2009Theo đơn giá Trong năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 27
  Ngày xuất bản 06/02/2009