Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã 4 Hốc Măng đến ngã 3 ấp Long Điền và đường từ cầu Biệt Kích đến cầu Hố Đá huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã 4 Hốc Măng đến ngã 3 ấp Long Điền và đường từ cầu Biệt Kích đến cầu Hố Đá huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 4461/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3999/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 41.242.759424(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã 4 Hốc Măng đến ngã 3 ấp Long Điền và đường từ cầu Biệt Kích đến cầu Hố Đá huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã 4 Hốc Măng đến ngã 3 ấp Long Điền và đường từ cầu Biệt Kích đến cầu Hố Đá huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Đoạn từ Km 0 đến Km 4+750 (tuyến 1) và Km 0 đến Km 1+507,2 (tuyến 2)
 • 17.819.079.004 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Theo đơn giá 180 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
  02 Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã 4 Hốc Măng đến ngã 3 ấp Long Điền và đường từ cầu Biệt Kích đến cầu Hố Đá huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Đoạn từ Km 4+750 đến Km 6+605,5 (tuyến 1)
 • 10.365.842.279 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Theo đơn giá 240 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 27
  Ngày xuất bản 06/02/2009