MUA SẮM XE CHUYÊN DÙNG CHỞ PHẠM NHÂN

Kế hoạch đấu thầu: MUA SẮM XE CHUYÊN DÙNG CHỞ PHẠM NHÂN. Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 152/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 16/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 12/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 06/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.520.106.116(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: MUA SẮM XE CHUYÊN DÙNG CHỞ PHẠM NHÂN (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  SỐ 1 TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ
 • 2.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 15 ngày
  SỐ 2 TƯ VẤN LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ
 • 5.933.240 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 30 ngày
  SỐ 3 BẢO HIỂM CUNG CẤP THIẾT BỊ
 • 6.996.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 90 ngày
  SỐ 4 MUA SẮM XE CHUYÊN DÙNG CHỞ PHẠM NHÂN
 • 2.120.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 90 ngày
  SỐ 5 TƯ VẤN KIỂM TOÁN
 • 11.660.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 30 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Size 51 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 27
  Ngày xuất bản 06/02/2009