Dự án đầu tư Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Thạnh huyện Cần Giờ

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Thạnh huyện Cần Giờ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu:1120/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu:1605/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 63.685.600.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Thạnh huyện Cần Giờ (16 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Thử tải cọc bê tông cốt thép
 • 79.200.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói30 ngày
  2Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế kỹ thuật thi công
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Trọn gói30 ngày
  3Thiết kế kỹ thuật thi công
 • 966.001.053 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm120 ngày
  4Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công
 • 44.578.905 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  5Thẩm tra tổng dự toán
 • 43.421.895 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  6Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp
 • 55.681.094 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  7Xây lắp
 • 34.369.995.546 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí III-2009Theo đơn giá365 ngày
  8Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế kỹ thuật thi công
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  9Giám sát thi công xây lắp
 • 623.015.721 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí III-2009Theo tỷ lệ phần trăm365 ngày
  10Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị
 • 10.810.505 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  11Thiết bị
 • 4.948.731.975 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II-2010Theo đơn giá60 ngày
  12Giám sát lắp đặt thiết bị
 • 37.758.825 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II-2010Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  13Chứng nhận sự phù hợp chất lượng
 • 218.055.502 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí III-2009Theo tỷ lệ phần trăm365 ngày
  14Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình xây lắp
 • 73.163.852 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm365 ngày
  15Kiểm toán
 • 100.812.395 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV-2010Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  16Thẩm tra phê duyệt quyết toán
 • 64.562.455 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV-2010Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:28
  Ngày xuất bản07/02/2009