Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế kỹ thuật thi công – dự án đầu tư Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Thạnh

Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế kỹ thuật thi công – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Thạnh

2
Quý I/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Thạnh huyện Cần Giờ