Gói thầu: Bảo hiểm công trình (phần cầu và hệ thống chiếu sáng) – Xây dựng mới cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT 749b, huyện Dầu Tiếng

Gói thầu: Bảo hiểm công trình (phần cầu và hệ thống chiếu sáng) – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT 749b, huyện Dầu Tiếng

04
Quý 1/2009
Kể từ lúc khởi công xây lắp công trình đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (kể cả thời gian bảo hành)
Giá gói thầu:
 • 49.479.365 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT 749b, huyện Dầu Tiếng