Gói thầu: Kiểm toán – Xây dựng mới cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT 749b, huyện Dầu Tiếng

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT 749b, huyện Dầu Tiếng

05
Quý 4/2009
60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 39.333.232 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT 749b, huyện Dầu Tiếng