Điện lực ĐakLak tổ chức mua sắm trụ BTLT phục vụ công tác SCL năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Điện lực ĐakLak tổ chức mua sắm trụ BTLT phục vụ công tác SCL năm 2009

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Điện lực ĐakLak
Số hiệu:447/QĐ-ĐLĐL-P6
Ngày ban hành:04/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn ,
Tổng mức đầu tư:
 • 13751270700(VND)
 • 217685000(VND)
 • 337020000(VND)
 • 364484600(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điện lực ĐakLak tổ chức mua sắm trụ BTLT phục vụ công tác SCL năm 2009 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02-SCLCung cấp trụ BTLT
 • 217.685.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnTừ tháng 02 đến tháng 3 năm 2009Theo đơn giá 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:27
  Ngày xuất bản06/02/2009