Điện lực ĐakLak tổ chức mua sắm dây dẫn phục vụ công tác SCL năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Điện lực ĐakLak tổ chức mua sắm dây dẫn phục vụ công tác SCL năm 2009

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Điện lực ĐakLak
Số hiệu: 446/QĐ-ĐLĐL-P6
Ngày ban hành: 04/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn ,
Tổng mức đầu tư:
 • 13751270700(VND)
 • 217685000(VND)
 • 337020000(VND)
 • 364484600(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điện lực ĐakLak tổ chức mua sắm dây dẫn phục vụ công tác SCL năm 2009 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01-SCL Cung cấp dây dẫn
 • 13.751.270.700 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 02 đến tháng 3 năm 2009Theo đơn giá 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 27
  Ngày xuất bản 06/02/2009