Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công, cung cấp xi măng cho kênh dẫn, bể áp lực, nhà van và đập

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công – Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Gói thầu cung cấp xi măng cho kênh dẫn, bể áp lực, nhà van và đập Công trình Nhà máy thuỷ điện ĐăkPône – Tỉnh Kon Tum

Lô thầu số 7.8
Quý I/2009
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.611.380.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Gói thầu cung cấp xi măng cho kênh dẫn, bể áp lực, nhà van và đập hồ B; lô thầu 7.8 và 7.9 Công trình Nhà máy thuỷ điện ĐăkPône – Tỉnh Kon Tum