Gói thầu: Thi công xây dựng kênh dẫn nước Công trình Nhà máy thuỷ điện ĐăkPône – Tỉnh Kon Tum

Gói thầu: Thi công xây dựng kênh dẫn nước ( từ km0+330 đến km0+651,04), bể áp lực, nhà van – Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Gói thầu cung cấp xi măng Công trình Nhà máy thuỷ điện ĐăkPône – Tỉnh Kon Tum

Lô thầu số 7.9
Quý I/2009
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.722.523.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Gói thầu cung cấp xi măng cho kênh dẫn, bể áp lực, nhà van và đập hồ B; lô thầu 7.8 và 7.9 Công trình Nhà máy thuỷ điện ĐăkPône – Tỉnh Kon Tum