Phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch đấu thầu – lô thầu số 13.2 Công trình Nhà máy thuỷ điện ĐăkPône – Tỉnh Kon Tum

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch đấu thầu – lô thầu số 13.2 Công trình Nhà máy thuỷ điện ĐăkPône – Tỉnh Kon Tum

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 3225/QĐ-ĐL3-15
Ngày ban hành: 28/06/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Số hiệu: 68/QĐ-PC3I-2
Ngày ban hành: 04/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 325.671.569.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch đấu thầu – lô thầu số 13.2 Công trình Nhà máy thuỷ điện ĐăkPône – Tỉnh Kon Tum (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Lô thầu 13.2 Cung cấp thiết bị trạm biến áp nâng và hệ thống đo đếm điện năng
 • 2.797.112.605 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 05 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 31
  Ngày xuất bản 10/02/2009