Mời thầu Xây dựng các hạng mục: Cầu công tác, cầu giao thông, tường cánh trái và tường cánh phải tràn xả lũ

Công ty Cổ phần Sông Ba (Chủ đầu tư) đầu tư xây dựng Công trình thủy điện Krông H’năng (2 x 32 MW) tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Ðác Lắc; tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước các gói thầu sau:

Công ty Cổ phần Sông Ba (Chủ đầu tư) đầu tư xây dựng Công trình thủy điện Krông H’năng (2 x 32 MW) tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Ðác Lắc; tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước các gói thầu sau:

– Gói thầu số A3: Xây dựng Ðập tràn (Xây dựng các hạng mục: Cầu công tác, cầu giao thông, tường cánh trái và tường cánh phải tràn xả lũ).

– Giá trị gói thầu dự kiến: Từ 15 tỷ VNÐ đến 17 tỷ VNÐ.

– Gói thầu số A4: Xây dựng Nhà máy và kênh xả (Ðã xây dựng được  phần móng và 10% khối lượng; Cần Xây dựng tiếp phần gian máy từ cao trình

+ 129,2 m, gian lắp ráp từ cao trình + 133,5 m).

– Giá trị gói thầu dự kiến: Từ 30 tỷ VNÐ đến 40 tỷ VNÐ.

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu.

– Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua hồ sơ mời thầu (giá 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ) tại:

Văn phòng Công ty, số 230 đường Nguyễn Tri Phương, TP Ðà Nẵng.

Ðiện thoại: 0511.3653592 – 2215592;

Fax: 0511.3653593.

Website: www.songba.vn.

(Nếu mua hồ sơ qua đường bưu điện, xin chuyển tiền vào tài khoản Công ty số 004.1000.296.417 – Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại TP Ðà Nẵng và thêm chi phí: 50.000 VNÐ/1 bộ hồ sơ).

Bán hồ sơ mời thầu kể từ ngày 20-11-2008, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ trong các ngày làm việc.

– Hồ sơ dự thầu sẽ nộp tại Văn phòng Công ty trước 9 giờ ngày 10-12-2008.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở tại Văn phòng Công ty vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10-12-2008 và mời nhà thầu cử đại diện đến tham dự.