Cung cấp xi măng cho kênh dẫn, bể áp lực, nhà van và đập hồ B Nhà máy thuỷ điện ĐăkPône – Tỉnh Kon Tum

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Gói thầu cung cấp xi măng cho kênh dẫn, bể áp lực, nhà van và đập hồ B; lô thầu 7.8 và 7.9 Công trình Nhà máy thuỷ điện ĐăkPône – Tỉnh Kon Tum

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Công ty Điện lực 3
Số hiệu:3225/QĐ-ĐL3-15
Ngày ban hành:28/06/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Số hiệu:76/QĐ-PC3I-2
Ngày ban hành:05/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 325.671.569.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Gói thầu cung cấp xi măng cho kênh dẫn, bể áp lực, nhà van và đập hồ B; lô thầu 7.8 và 7.9 Công trình Nhà máy thuỷ điện ĐăkPône – Tỉnh Kon Tum (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầuCung cấp xi măng cho kênh dẫn, bể áp lực, nhà van và đập hồ B
 • 2.156.375.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Mua sắm trực tiếp , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo đơn giá 14 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:31
  Ngày xuất bản10/02/2009