Dự án Bổ sung BTS tăng cường vùng phủ sóng tại tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án Bổ sung BTS tăng cường vùng phủ sóng tại tỉnh Bắc Giang. Cơ quan ban hành: Điện lực Bắc Giang

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Điện lực Bắc Giang
Số hiệu:3084
Ngày ban hành:01/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Điện lực Bắc Giang
Số hiệu:3084
Ngày ban hành:01/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2224572705(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án Bổ sung BTS tăng cường vùng phủ sóng tại tỉnh Bắc Giang (02 gói thầu)


  Gói 01: Cáp quang và phụ kiện ngoại nhập (Đấu thầu tập trung tại Công ty Điện lực 1). Gói 02: Xây lắp và thiết bị
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Cáp quang, phụ kiện ngoại nhập
 • 547571696 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyểntừ tháng 12/2008 đến tháng 3/2009Trọn gói 70 ngày
  02Xây lắp và thiết bị
 • 1241771722 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnTừ ngày 16/02/2009 đến 27/02/2009Theo đơn giá 70 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:31
  Ngày xuất bản10/02/2009