Ðiện lực Nghệ An mời thầu Thiết kế Bản vẽ thi công, Tổng dự toán thuộc dự án lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Nghệ An

Ðược sự ủy quyền của Giám đốc Công ty Ðiện lực 1, Ðiện lực Nghệ An tổ chức đấu thầu Gói thầu TV-01-NA: Tư vấn khảo sát phục vụ lập TKBVTC và Thiết kế Bản vẽ thi công, Tổng dự toán thuộc dự án lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Nghệ An – RD.

Ðược sự ủy quyền của Giám đốc Công ty Ðiện lực 1, Ðiện lực Nghệ An tổ chức đấu thầu Gói thầu TV-01-NA: Tư vấn khảo sát phục vụ lập TKBVTC và Thiết kế Bản vẽ thi công, Tổng dự toán thuộc dự án lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Nghệ An – RD.

 

Ðiện lực Nghệ An kính mời các nhà thầu trong cả nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu.

 

Nguồn vốn đối ứng của ngành Ðiện.

 

Nhà thầu có thể tìm hiểu các thông tin và mua Hồ sơ mời thầu tại Phòng QLXD – Ðiện lực Nghệ An (số 7 đường Lê Nin, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An): Từ 7 giờ 30 phút ngày 24-11 đến trước 8 giờ ngày 9-12-2008.

 

Giá bán một bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng (Một triệu).

 

Ðịa chỉ nhận HSDT: Phòng QLXD – Ðiện lực Nghệ An.

 

Hồ sơ dự thầu sẽ được đóng thầu vào lúc 8 giờ ngày 9-12-2008 và được mở thầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 9-12-2008 tại Hội trường tầng 3 khu nhà Ðiều hành Sản xuất Ðiện lực Nghệ An (Số 7 đường V.I. Lê Nin, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An).

 

Mọi chi tiết xin liên hệ qua điện thoại: 038.3210308; 038.3210376.

 

Fax: 0383.523228.