Trung tâm viễn thông KV1 mời thầu Mua sắm ODF và DDF cho dự án NGN mặt phẳng 2 và dự án Metrolink

Trung tâm Viễn thông khu vực 1 có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu “Mua sắm ODF và DDF cho dự án NGN mặt phẳng 2 và dự án Metrolink “theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án Mua sắm ODF và DDF cho dự án NGN mặt phẳng 2 và dự án Metrolink sử dụng nguồn vốn Tái đầu tư do Công ty VTN cấp.

Trung tâm Viễn thông khu vực 1 có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu “Mua sắm ODF và DDF cho dự án NGN mặt phẳng 2 và dự án Metrolink “theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án Mua sắm ODF và DDF cho dự án NGN mặt phẳng 2 và dự án Metrolink sử dụng nguồn vốn Tái đầu tư do Công ty VTN cấp.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại P.KHVT-XDCB, TT.VTKV1 97 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. ÐT: 38344051, Fax: 38343736 và sẽ được mua một bộ hồ sơ hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng (Một triệu) tại địa chỉ: P.KHVT-XDCB TT.VTKV1 97 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. ÐT: 38344051 Fax: 38343736.

Bán hồ sơ từ ngày 5-11 đến 14 giờ ngày 21-11-2008 (trong giờ hành chính).

Ðóng thầu: 14 giờ ngày 21-11-2008.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng KHVT – XDCB. Trung tâm Viễn thông khu vực 197 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

ÐT: 38344051 – Fax: 38343736.