Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An, dự án B, ngành tài chính ngân hàng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu: 399/QĐ-NHNT.HĐQT
Ngày ban hành: 19/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu: 11/QĐ-NHNT.HĐQT
Ngày ban hành: 09/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng,
Tổng mức đầu tư:
 • 72.353.394.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 1 Tư vấn Quản lý dự án
 • 400.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008-Quý 1/2009Trọn gói Theo tiến độ dự án
  Gói 2 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình.
 • 495.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008 – Quý 1/2009Trọn gói 60 ngày không kể thời gian thẩm định phê duyệt
  Gói 3 Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình
 • 94.313.551 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1-2/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói 4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đáp ứng các gói thầu.
 • 101.019.758 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2-3/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ các gói thầu
  Gói 5 Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt các thiết bị
 • 760.654.180 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2010Trọn gói Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
  Gói 6 Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.
 • 40.847.620.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 – Quý 1/2010Hợp đồng hỗn hợp 18 tháng
  Gói 7 Thí nghiệm nén tĩnh cọc.
 • 110.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2010Trọn gói 01 tháng
  Gói 8 Bảo hiểm công trình
 • 153.516.660 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2010Trọn gói Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
  Gói 9 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy, thang máy chuyển tiền.
 • 3.410.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2010-Quý 1/2011Trọn gói 06 tháng
  Gói 10 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thống điều hoà không khí và thông gió.
 • 4.950.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2010-Quý 1/2011Trọn gói 06 tháng
  Gói 11 Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 360 KVA
 • 864.600.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2010Trọn gói 03 tháng
  Gói 12 Thiết kế và cung cấp và lắp đặt Trạm biến áp 630 KVA và đường dây 22 KV
 • 1.210.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2010Trọn gói 06 tháng
  Gói 13 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình.
 • 266.228.963 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2010Trọn gói Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng
  Gói 14 Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
 • 124.860.217 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2012Theo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 32
  Ngày xuất bản 13/02/2009