Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình – Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói 3
Quý 1-2/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 94.313.551 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An