Thông báo mời thầu tổ chức đấu thầu xây lắp gói thầu: Ðắp ta-luy

Ban QLDA Q Cái Răng tổ chức đấu thầu xây lắp gói thầu: Ðắp ta-luy – San lấp cát thuộc công trình San lấp mặt bằng Trường trung học cơ sở Lê Bình. Quy mô: Tổng diện tích 12.720,3 m2, đê bao đắp bằng đất, bề rộng mặt đê bao B=1,2 m.

Ban QLDA Q Cái Răng tổ chức đấu thầu xây lắp gói thầu: Ðắp ta-luy – San lấp cát thuộc công trình San lấp mặt bằng Trường trung học cơ sở Lê Bình. Quy mô: Tổng diện tích 12.720,3 m2, đê bao đắp bằng đất, bề rộng mặt đê bao B=1,2 m.

Hồ sơ mời thầu phát hành từ ngày 25-11-2008 tại Ban QLDA Q Cái Răng, địa chỉ: Quốc lộ 1A, P Lê Bình, Q Cái Răng, TP Cần Thơ.

Ðóng thầu: 9 giờ ngày 10-12-2008.

Giá bán một bộ hồ sơ: 800.000 đồng.

Các nhà thầu có nhu cầu liên hệ theo địa chỉ trên, ÐT: 0710.2463213.