Gói thầu: Thiết kế và cung cấp và lắp đặt Trạm biến áp 630 KVA và đường dây 22 KV – Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói thầu: Thiết kế và cung cấp và lắp đặt Trạm biến áp 630 KVA và đường dây 22 KV – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói 12
Quý 4/2010
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.210.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  * Tư vấn
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An