Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình. – Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình. – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói 13
Quý 1/2010
Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng
Giá gói thầu:
 • 266.228.963 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An