Gói thầu số 6

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 6, dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 1878/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/10/2014
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 3331/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 15530000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 6 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  6 Toàn bộ phần xây lắp, bao gồm các hạng mục xây mới và cải tạo
 • 10.092.729.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 09/3/2009Theo đơn giá 550 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 31
  Ngày xuất bản 12/02/2009