Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang mời thầu

Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tổ chức đấu thầu
Gói thầu: Mua sắm máy phát thanh FM tiếp sóng các chương trình văn hóa xã hội (VOV2), các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc (VOV4) cho Ðài Truyền thanh – Truyền hình huyện Na Hang, huyện Chiêm Hóa và thiết bị sản xuất chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc của Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang.

Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tổ chức đấu thầu gói thầu: Mua sắm máy phát thanh FM tiếp sóng các chương trình văn hóa xã hội (VOV2), các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc (VOV4) cho Ðài Truyền thanh – Truyền hình huyện Na Hang, huyện Chiêm Hóa và thiết bị sản xuất chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc của Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn cấp theo Dự án mở rộng mạng phủ sóng phát thanh các chương trình văn hóa xã hội và các chương trình bằng tiếng dân tộc khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2006-2010, phân bổ qua ngân sách địa phương năm 2008.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.
– Phương thức đấu thầu: Ðấu thầu 1 túi hồ sơ.
– Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ ngày 19-11-2008 đến 13 giờ 30 phút ngày 4-12-2008;
– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng Việt Nam)
– Thời gian nộp HSDT: Từ 8 giờ đến trước 13 giờ 30 phút ngày 4-12-2008
– Ðịa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Trụ sở làm việc Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang – Ðường Tân Trào, phường Phan Thiết, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; ÐT: 0273822435; Fax: 0273824435; E-mail: ptth_tqÚvnn.vn.
– Ðóng thầu: Ðúng 13 giờ 30 phút ngày 4-12-2008
– Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đ (Hai mươi lăm triệu Việt Nam đồng); hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc Bảo lãnh của ngân hàng thương mại.
HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ ngày 4-12-2008, tại Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Tổng hợp – Hành chính, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang – đường Tân Trào, phường Phan Thiết, TX Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;
ÐT: 0273822435; Fax: 0273824435;
E-mail: ptth_tq@vnn.vn.