Cụm nhà xưởng cho thuê Giai đoạn 2 – KCN Long Thành

Kế hoạch đấu thầu: Cụm nhà xưởng cho thuê Giai đoạn 2 – KCN Long Thành, dự án nhóm B, ngành xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Số hiệu: 302/QĐ/SZL
Ngày ban hành: 04/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Số hiệu: 20/QĐ/SZL/DA
Ngày ban hành: 19/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 108.098.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cụm nhà xưởng cho thuê Giai đoạn 2 – KCN Long Thành (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Nhà xưởng số 1 và 9
 • 15.392.145.500 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 02/2009 đến tháng 03/2009Trọn gói 150 ngày
  Gói thầu số 2 Nhà xưởng số 17 và 18
 • 14.602.814.500 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 02/2009 đến tháng 03/2009Trọn gói 150 ngày
  Gói thầu số 3 Nhà xưởng số 15 và 16
 • 14.602.814.500 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 02/2009 đến tháng 03/2009Trọn gói 150 ngày
  Gói thầu số 4 Nhà xưởng số 12
 • 8.016.372.679 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09/2009 đến tháng 10/2009Trọn gói 150 ngày
  Gói thầu số 5 Nhà xưởng số 13 và 14
 • 14.753.991.108 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09/2009 đến tháng 10/2009Trọn gói 150 ngày
  Gói thầu số 6 Nhà xưởng số 10 và 11
 • 13.962.214.644 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01/2010 đến tháng 02/2010Trọn gói 150 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định số 20/QĐ/SZL/DA phê duyệt KHĐT Size 89 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 31
  Ngày xuất bản 12/02/2009