Gói thầu: Nhà xưởng số 13 và 14 – Cụm nhà xưởng cho thuê Giai đoạn 2 – KCN Long Thành

Gói thầu: Nhà xưởng số 13 và 14 – Kế hoạch đấu thầu: Cụm nhà xưởng cho thuê Giai đoạn 2 – KCN Long Thành

Gói thầu số 5
Tháng 09/2009 đến tháng 10/2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.753.991.108 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cụm nhà xưởng cho thuê Giai đoạn 2 – KCN Long Thành