Gói thầu: Nhà xưởng số 10 và 11 – Cụm nhà xưởng cho thuê Giai đoạn 2 – KCN Long Thành

Gói thầu: Nhà xưởng số 10 và 11 – Kế hoạch đấu thầu: Cụm nhà xưởng cho thuê Giai đoạn 2 – KCN Long Thành

Gói thầu số 6
Tháng 01/2010 đến tháng 02/2010
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.962.214.644 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cụm nhà xưởng cho thuê Giai đoạn 2 – KCN Long Thành