Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Đường từ kho K8 Hoàng Hoa Thám đến Huỳnh Văn Lũy, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Đường từ kho K8 Hoàng Hoa Thám đến Huỳnh Văn Lũy, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2
Quí I và quí II/2009
240 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 56.374.784 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường từ kho K8 Hoàng Hoa Thám đến Huỳnh Văn Lũy, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương