Gói thầu: Kiểm toán công trình – Đường từ kho K8 Hoàng Hoa Thám đến Huỳnh Văn Lũy, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu: Đường từ kho K8 Hoàng Hoa Thám đến Huỳnh Văn Lũy, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3
Năm 2009-2010
60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 60.972.362 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường từ kho K8 Hoàng Hoa Thám đến Huỳnh Văn Lũy, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương