Dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành, dự án nhóm B, ngành xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn
Số hiệu: 74/QĐ-KTDA
Ngày ban hành: 19/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn
Số hiệu: 77/QĐ-KTDA
Ngày ban hành: 20/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 233.345.600.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành (13 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 01 Khảo sát địa chất (bước thiết kế)
 • 146.100.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 02 Lập bản vẽ hiện trạng giao đất
 • 5.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Theo đơn giá 30 ngày
  Gói thầu số 03 Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết
 • 3.355.232.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  Gói thầu số 04 Mời thầu tư vấn và đấu thầu cung cấp thiết bị thang máy, thang rác, máy phát điện
 • 75.357.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  Gói thầu số 05 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết
 • 310.274.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  Gói thầu số 06 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 1.736.760.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 600 ngày
  Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình chính, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và thiết bị trong nhà (trừ thang máy, thang rác và máy phát điện)
 • 136.245.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 540 ngày
  Gói thầu số 08 Cung cấp và lắp đặt thang máy, thang chuyển rác
 • 4.551.800.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói 180 ngày
  Gói thầu số 09 Cung cấp và lắp đặt máy phát điện
 • 913.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2010Trọn gói 60 ngày
  Gói thầu số 10 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 486.292.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 600 ngày
  Gói thầu số 11 Bảo hiểm công trình xây dựng
 • 1.125.450.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 540 ngày
  Gói thầu số 12 Quan trắc lún và biến dạng công trình
 • 120.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 690 ngày
  Gói thầu số 13 Kiểm toán vốn đầu tư
 • 236.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 630 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 31
  Ngày xuất bản 12/02/2009