Gói thầu: Lập bản vẽ hiện trạng giao đất – dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu: Lập bản vẽ hiện trạng giao đất – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu số 02
Quý 1/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành