Gói thầu: Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết – dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu: Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu số 03
Quý 1/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.355.232.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành