Gói thầu: Mời thầu tư vấn và đấu thầu cung cấp thiết bị thang máy, thang rác, máy phát điện – dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu: Mời thầu tư vấn và đấu thầu cung cấp thiết bị thang máy, thang rác, máy phát điện – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu số 04
Quý 1/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 75.357.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành