Gói thầu: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết – dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu số 05
Quý 1/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 310.274.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành